Onbeperkt technische ondersteuning
Praktijkgerichte trainingen
Jouw toegang tot fabrikanten data
Training

Het belang van een diagnose-expert in jouw werkplaats

Efficiëntie in de werkplaats; een van de belangrijkste pijlers voor het garagebedrijf. Als het gaat om efficiëntie wordt er al snel gekeken naar het verbeteren van processen. Uiteraard is dit een belangrijk element, maar er zijn ook andere cruciale zaken die een grote verbetering in efficiëntie kunnen realiseren.

Het belang van een diagnose-expert in jouw werkplaats

Efficiëntie in de werkplaats; een van de belangrijkste pijlers in het garagebedrijf. Omdat te verbeteren wordt er al snel gekeken naar processen. Belangrijk, maar er zijn ook andere zaken die een grote verbetering kunnen realiseren. Bijvoorbeeld een diagnose expert binnen jouw team. Waarom is een diagnose expert een essentiële investering? En hoe verhoog je daarmee zowel je productiviteit als je winst?

Wat we bij TECH360 regelmatig vanuit de werkplaatsen horen, is het verlies van kostbare tijd en geld door inefficiënte diagnoseprocessen. Als complexe diagnosewerkzaamheden worden uitgevoerd door technici zonder gespecialiseerde kennis en expertise, leidt dat tot heel wat onderzoeksuren die niet gefactureerd worden. Je wil immers de klant niet belasten met torenhoge rekeningen. Deze ‘weglekuren’-uren zijn niet-productief en dragen dan ook niets bij aan de winst van het bedrijf. Dat kan een onzichtbaar verlies van duizenden euro’s per jaar opleveren.

Het diagnose proces

Een gemiddelde diagnose is een uitgebreid proces en bestaat uit behoorlijk wat stappen: intake van de klant, uitvoeren van een proefrit, uitlezen van foutcodes, opzoeken en analyseren van relevante informatie, uitvoeren van verschillende metingen, contact opnemen met collega’s of specialisten voor advies, opnieuw een proefrit maken, opnieuw uitlezen van gegevens, bestellen en vervangen van eventuele defecte onderdelen…

Ondanks al deze stappen kan het gebeuren dat oorzaak nog niet (volledig) is gevonden. Verdere diagnose is dan nodig en volgen er mogelijk reparaties. Soms gaat de auto terug naar de klant, maar komt die weer terug met aanhoudende problemen. En dan moet je opnieuw aan de slag met je diagnose.

Kortom: Alle stappen bij elkaar kan een gemiddelde diagnose wel acht uur in beslag nemen. Uren die niet altijd goed geregistreerd worden, waardoor er geen zicht op is.

Verkeerde afslag

In die acht uur kunnen er in het diagnoseproces een aantal verkeerde afslagen genomen zijn. Daardoor wordt het onmogelijk om het volledige aantal uren aan de klant door te belasten. Een dilemma waar veel garagebedrijven mee te maken hebben en worden er een paar uur gefactureerd in plaats van de uren die daadwerkelijk aan de klus zijn besteedt. De overige uren kan je beschouwen als ‘leergeld’…

De vraag is: factureer je te weinig uren of besteedt je teveel tijd aan de diagnose? Meestal is het dat laatste. IneffIciëntie draagt bij aan improductiviteit en leidt tot een lager rendement uit de inzet van de medewerker. Het is duidelijk dat er ruimte is voor verbetering in dit proces.

Even rekenen

Wat kost dit een autobedrijf zonder diagnose expert gemiddeld op jaarbasis? Stel dat een garagebedrijf per jaar twintig diagnoseklussen heeft, waarbij elke klus gemiddeld acht uur in beslag neemt. Met de juiste kennis en expertise zou deze klus in twee uur kunnen worden opgelost. Dit betekent dat van het totale aantal uur dat aan diagnoses wordt besteed, slechts 25% daadwerkelijk rendement oplevert en maar liefst 6 uur helemaal niets. Een rekensommetje:

• Aantal diagnoseklussen per jaar: 20
• Gemiddelde tijd per diagnose: 8 uur
• Rendement op deze diagnose: 25%
• Gefactureerde uren: 2 uur
• Verlies van 75% is: 6 uur
• Werkplaatstarief: € 85,- per uur x 6 uur = € 510,- omzetverlies per diagnose.
• €510,- x 20 diagnoses per jaar = € 10.200,- omzetverlies per jaar

Conclusie

Als we de kosten van het opleiden van een medewerker tot diagnose expert vergelijken met het jaarlijkse verlies van ruim € 10.000, wordt al snel duidelijk dat de investering in een diagnose expert zichzelf dubbel en dwars terugverdient. Zelfs als we de niet-productieve opleidingsuren meetellen, blijft het financiële voordeel overduidelijk.

TECH360 Specialist traject
Een diagnose expert in je werkplaats verhoogt niet alleen de productiviteit, het brengt ook aanzienlijke financiële voordelen met zich mee. TECH360 biedt een uitstekend opleidingstraject om autotechnici op te leiden tot diagnose experts. In vier jaar tijd worden diverse trainingen gevolgd waarbij diagnose stellen aan moderne voertuigen in het middelpunt staat. Denk hierbij aan thema’s als Pass Thru, EV/Hybride techniek, ADAS, Scope, motormanagement en meer. Trainingen die jouw technici na afronding in staat stellen om efficiënter en doelgerichter te werken. Met als resultaat een winstgevender garagebedrijf. Kortom: investeren in een diagnose expert is investeren in de toekomst van jouw garagebedrijf.

Meer te weten komen?
Elektronica diagnose zal in de toekomst alleen maar toe nemen. Zorg dat je daar klaar voor bent om toekomstbestendig te zijn. Bovendien is jouw garagebedrijf daarmee een aantrekkelijkere werkgever voor (aankomende) technici.
Wil je met ons hierover van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met onze TECH360 accountmanagers.

Jos Kalender (regio Noord/West)
M: 0031 6 – 2269 4431
E: [email protected]

Peter Reijnders (regio Zuid/Oost)
M: 06-41900381
E: [email protected]