Onbeperkt technische ondersteuning
Praktijkgerichte trainingen
Jouw toegang tot fabrikanten data
Praktijkcase

Praktijkcase - een nieuwe accu aanmelden

In moderne voertuigen is het vervangen van de accu een secuur werkje. Garagebedrijven vragen regelmatig aan de TECH360 Vraagbaak hoe je dat klusje klaart. Bij elke fabrikant werkt het vervangen van een OEM-accu weer anders. In deze case leggen we je aan de hand van een stappenplan uit hoe je deze klus in de praktijk het beste aan kunt pakken.

Praktijkcase: een nieuwe accu aanmelden

Voertuig
Volkswagen Golf GTE Hybrid
VII 1.4L GTE Hybrid

In moderne voertuigen is het vervangen van de accu een secuur werkje. Garagebedrijven vragen regelmatig aan de TECH360 Vraagbaak hoe je dat klusje klaart. Bij elke fabrikant werkt het vervangen van een OEM-accu weer anders. In deze case leggen we je aan de hand van een stappenplan uit hoe je deze klus in de praktijk het beste aan kunt pakken.

“Hoe ga je te werk als je een accu vervangt, is inleren echt nodig?” Het valt onze Vraagbaak medewerkers op dat we steeds meer vragen krijgen over dit fenomeen. Bij sommige voertuigen is inleren niet nodig, bij andere hoef je alleen parameters te resetten en bij weer andere moet je alle accugegevens invoeren. Hoe zit dat nu precies?

Een autobedrijf neemt contact op met de TECH360 Vraagbaak. Er is een probleem met een Golf VII 1.4L GTE Hybrid. De klacht is dat het acculampje brandt en er is een melding in het display: “12 volt battery low”. Het autobedrijf heeft de 12V-accu vervangen door een nieuwe met dezelfde specificaties, maar de melding blijft. Bij het uitlezen staat er een storing in de gateway: ‘B1802-F1 Low Voltage energie management warning triggered’.

Aanmelden

De storing is niet te wissen, zelfs niet na het vervangen van de accu. Inmiddels is dit bij de Vraagbaak een bekend probleem en kunnen we een passend advies geven. De oplossing is in dit geval niet alleen een nieuwe accu monteren. Na het monteren moet de nieuwe accu ook aangemeld worden. Doe je dit niet, dan blijft de storing aanwezig.

Als je een nieuwe OEM-accu koopt, dan staat daar een BEM-code op. De software van het energiemanagementsysteem is zo ingericht dat de reset (lees: het aangeven dat de accu is vervangen) uitgevoerd kan worden door deze code in te voeren. Met deze functie geef je aan dat de accu vervangen is, maar er staat nog meer in. De capaciteit, de accutechniek en de Cold Crank Amps, beter bekend onder de afkorting CCA.

Zelftest

Nu het voertuig weet welke accu er gemonteerd is, voert ie zelf een test uit om de inwendige weerstand van de nieuwe accu te bepalen. Als de boordspanning in rust is, stuurt het voertuig een bekende stroom door de accu. Aan de spanningsval kan dan de inwendige weerstand herkend worden. De wet van Ohm wordt hier toegepast. Zo kan het voertuig heel goed monitoren wat de conditie van de accu is en veroudering detecteren.

De VAG-groep heeft ervoor gekozen dat je op deze manier de accu moet aanmelden. Maar het wordt nog iets gecompliceerder. Omdat je deze unieke BEM-code in moet voeren (of de QR-code moet gebruiken), lukt dit niet met universele diagnoseapparatuur, hiervoor heb je de originele diagnosesoftware nodig.

Pass-thru

Gelukkig stelt de VAG-groep deze beschikbaar en is de software ook toegankelijk voor het universele autobedrijf. Beter bekend onder de naam Pass thru zijn fabrikanten verplicht om de universele garage hiermee te ondersteunen. De VAG-groep biedt hun diagnosesoftware onder de naam ODIS aan. Hier kun je als universeel autobedrijf ook gebruik van maken. Het opzetten en inregelen van zo’n fabrieksaccount kan je wel eens hoofdbrekens bezorgen. Om gemakkelijk door dit proces heen te lopen ondersteunt onze TECH360 Vraagbaak alle deelnemers bij deze procedure. Door onze ervaring zijn we hier goed in thuis. Dit scheelt jouw garage een hoop uitzoekwerk.

Voor de goede orde: In ons voorbeeld hebben we het over het inleren van de 12V accu in een hybride voertuig. Het inleren of aanmelden van de nieuwe accu is niet alleen van toepassing op hybride voertuigen. De meeste moderne voertuigen hebben tegenwoordig een energiemanagementsysteem en moet het vervangen dus aangegeven worden.

Accumeting met de scope

Om de spanningsdip tijdens het starten in beeld te brengen, gebruiken we vaak de oscilloscope. De dip zegt iets over de conditie van de accu. In deze meting meten we ook de stroom. Een slechte startmotor kan namelijk een grote spanningsdip veroorzaken. Als de startmotor slecht is, wordt de kortsluitstroom hoger. In onderstaand scopebeeld van een goede accu en startmotor zie je dat de spanningsdip onder de 7,5V gaat.

Is dat nu allemaal nodig?

Om antwoord te geven op deze vraag nemen we je mee naar de evolutie van de functie van de accu. Vroeger had je in de auto een positieve energiebalans. Een voorbeeld: er is een dynamo gemonteerd met de specificatie 14 V/80 A. Dit is een vermogen van 1.120 watt. De auto heeft een maximaal energieverbruik van 1.060 watt. De energiebalans is nu positief, immers 1.120 watt minus 1.060 watt = 80 watt positieve reserve. In zo’n auto is altijd een loodaccu gemonteerd. De accu moet tijdens het starten de spanningsdip overleven en verder is ie alleen als passagier aanwezig.

Negatieve energiebalans

Bij moderne auto’s met veel elektrische energieverbruikers praten we over een negatieve energiebalans. Bijvoorbeeld: een auto heeft een dynamo met de specificaties 14 V/200 A. Dit is een vermogen van 2.800 watt. De auto heeft een maximaal piekenergieverbruik door de elektrische verbruikers van 3.500 watt. De energiebalans is nu negatief, immers 2.800 watt minus 3.500 watt = -700 watt negatief. Op die momenten is er dus geen reserve.

Nieuwe accutechnieken

Dit betekent dat de accu tijdens de piekmomenten als energiebron moet fungeren en meer ontladen raakt. Met een toename van het aantal laad- en ontlaadcycli van de accu is de conventionele accu niet meer toepasbaar en zijn er nieuwe accutechnieken ontwikkeld. Nieuwe technieken zijn EFB, die door de opbouw dieper ontladen kan worden, en AGM, die door zijn opbouw zelfs teruggewonnen energie kan opslaan. De spanningspieken en -dalen fluctueren hierbij zo sterk dat deze accutechnologie benodigd is.

Energiemanagementsysteem

Je kunt je voorstellen dat het monitoren van de laadtoestand van de accu van essentieel belang is. Hiervoor heeft het voertuig een energiemanagementsysteem. Dit systeem monitort de stroom die in en uit de accu gaat en controleert zoals eerder gezegd de veroudering van de accu. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een accupoolsensor. Deze sensor monitort de in- en uitgaande stroom, de accuspanning en de accutemperatuur. Deze informatie word via LIN-bus gecommuniceerd met het energiemanagementsysteem.

Elke fabrikant anders

Het mag nu duidelijk zijn dat het noodzaak is om bij het vervangen van de accu dit aan te geven in het energiemanagementsysteem. In de praktijk is dit niet altijd even makkelijk. In ons voorbeeld hebben we de procedure van de VAG-groep laten zien, maar bij andere fabrikanten kan het best anders zijn. Bij de ene fabrikant moet je zelf de accugegevens invullen, bij een andere fabrikant hoef je niets te doen en bekijkt het managementsysteem het zelf. Heb je vragen over het inleren van een accu en ben je TECH360-deelnemer? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met de TECH360 Vraagbaak voor ondersteuning bij jouw case.

De sticker met de BEM-code (Batterij Energie Management) op een nieuwe AGM-accu van de VAG-groep.
Spanning- stroommeting
De accusensor op de 12 V-accu voor het monitoren van in- en uitgaande stroom, de accuspanning en de temperatuur.