Onbeperkt technische ondersteuning
Praktijkgerichte trainingen
Jouw toegang tot fabrikanten data
|Home/

RI&E: samen werken aan een gezonde, veilige werkplek

Haal écht voordeel uit de verplichte RI&E

€1195,-

RI&E: samen werken aan een gezonde, veilige werkplek

Natuurlijk is de Risico Inventarisatie & Evaluatie een verplicht onderdeel van jouw onderneming, maar samen met de specialisten van TECH360 haal je er het beste uit. Voor jouw medewerkers én het rendement. 

Inhoud training 

Met de RI&E-specialisten van TECH360 is jouw RI&E altijd actueel, daarmee verminder je de kans op ongevallen en arbeidsongeschiktheid. Dat getuigt van goed ondernemerschap, zonder dat je jouw hoofd daarover hoeft te breken. Focus jij je op jouw handel en laat een specialist jouw risico’s inventariseren en evalueren. 

Kernpunten

  • Kennis van de recente Arboregelgeving en mogelijke toekomst scenario’s
  • Risico inschatting en risicoberekening
  • Opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie
  • Opstellen van een Plan van Aanpak en voortgangsrapportage
  • De RI&E instrumenten

Traject-vormen

 RI&E
Basis
RI&E
Totaal
Risico inventarisatie (RI&E) op locatie
Plan van aanpak (PvA)
Opstellen bedrijfsnoodplan
Register gevaarlijke stoffen
Blootstellingsmeting gevaarlijke stoffen ob.v. MAC-waarden   
Support bij melding arbodienst (bedrijven > 25 medewerkers)    
Ontruimingsoefening (live en theorie)X
Veiligheidsinstructies op basis van dagelijkse praktijkX
Informatie gericht op preventie (voorkomen)X
Les op eigen locatieX
Opleiden preventiemedewerkerX
BHV’er (levensreddende handelingen en brandpreventie)X
Opleiden preventiemedewerkerX
Reanimatie en verbandleer (incl. gebruik AED)X
Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelenX
Hybride hoogspanningsveiligheidsinstructie (NEN 9140)X
   € 1.195,-  € 1.795,-
Wil je meer informatie over ons RI&E traject?
Bel met onze klantenservice op