Onbeperkt technische ondersteuning
Praktijkgerichte trainingen
Jouw toegang tot fabrikanten data
|Home/

Ingangsdatum SERMI-certificaat in Nederland bekend

De invoering van het SERMI-certificaat, dat je nodig hebt om te werken aan onderdelen die te maken hebben met diefstalpreventie, was tot nader order uitgesteld. Inmiddels is bekend wanneer je het certificaat wél kan gebruiken: vanaf 1 april 2024.

Ingangsdatum SERMI-certificaat in Nederland bekend

De invoering van het SERMI-certificaat, dat je nodig hebt om te werken aan onderdelen die te maken hebben met diefstalpreventie, was tot nader order uitgesteld. Inmiddels is bekend wanneer je het certificaat wél kan gebruiken: vanaf 1 april 2024.

Het SERMI-certificaat is niet voor elk autobedrijf noodzakelijk. Werk je aan zaken als startblokkering, contact- of deursloten, of een aan een ECU die gekoppeld is aan de startblokkering, dan zul je er niet aan ontkomen. Na de ingangsdatum van 1 april zijn bestaande, merkspecifieke certificaten niet meer aan te vragen of te verlengen.

IO en RSS

Tijdens de SERMI-certificering kom je regelmatig de termen ‘IO’ en ‘RSS’ tegen. IO staat voor ‘Independent Operator’, waarmee bedoeld wordt dat je individueel en fysiek aan een auto werkt. Dit is van toepassing op de meeste autobedrijven. Een IOe, deze term zul je ook tegenkomen, betreft de Independend Operator employee. Jouw medewerker dus. Het Sermi RSS-certificaat is  bedoeld voor ‘Remote Service Suppliers’ als TECH360 Remote Services.

Drie instanties

Hoewel de website van SERMI vermeldt dat alleen KIWA de keuringen uitvoert bieden ook DEKRA en Sermi-Register deze dienst aan. Hoewel geen van de drie instanties al SERMI-aanvragen aannemen wordt wel steeds duidelijker hoe de procedure eruit ziet.

Documenten voor bedrijven

Voor het aanvragen van het SERMI-certificaat heb je een aantal documenten nodig, het is goed om deze alvast te verzamelen. Zowel het autobedrijf als de individuele medewerker heeft er een aantal nodig.

Voor bedrijven zijn dit de volgende:

  • Inschrijving KvK-handelsregister dat aantoont dat je werkzaam bent in de automotive;
  • Legitimatiebewijs van de rechtspersoon of rechtspersonen;
  • Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.000.000 voor letselschade en € 500.000 voor materiële schade;
  • Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP), maximaal 6 maanden oud;
  • Als ZZP’er heb je geen VOG RP nodig, een VOG voor natuurlijke personen volstaat.

Daarnaast vereist de registratie dat je een verklaring aanvinkt dat jouw bedrijf legale activiteiten uitoefent. Ook moet je aangeven dat er geen werkzaamheden worden verricht die betrekking hebben op de emissie van voertuigen, zoals chiptuning. Tot slot moet een wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf een digitale verklaring ondertekenen waarin wordt bevestigd dat het bedrijf voldoet aan de procedurele vereisten. 

Documenten voor medewerkers

Ook medewerkers moeten een aantal eigen documenten aanleveren. 

  • Legitimatie, dat kan een ID-kaart of paspoort zijn;
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud. De VOG moet voldoen aan screeningsprofielen 11, 12, 13, 41 en 61. Meer informatie over deze screeningsprofielen vind je bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Een bewijs van arbeidsovereenkomst.

Ook in dit geval moet een aantal verklaringen worden ondertekend. Zo moet de medewerker verklaren dat hij niet eerder een SERMI-certificaat had dat is ingetrokken, aanvinken dat er een arbeidsovereenkomst is tussen de medewerker en de werkgever en de verklaring aanvinken dat hij meer dan twee jaar ervaring heeft als autotechnicus of over minimaal het diploma Autotechnicus niveau 2 beschikt. Ook goed om te weten: iedere medewerker die SERMI-gecertificeerd moet worden heeft een uniek e-mailadres en mobiel telefoonnummer nodig.

Na een geslaagde registratie moeten medewerkers de app Digidentity downloaden en installeren. Instructies daarvoor, en informatie voor activatie van het account en de SERMI-login ontvangen zij per e-mail van de keuringsinstantie.

Onaangekondigde inspectie

Als jouw SERMI-aanvraag is goedgekeurd is het in principe vijf jaar geldig. Het certificaat van een medewerker is nooit langer geldig dan het certificaat van het bedrijf. Goed om te weten: tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat voert de keuringsinstantie één keer een onaangekondigde inspectie op locatie uit om te controleren of jouw bedrijf heeft voldaan aan de SERMI-voorwaarden. Als je het certificaat wilt verlengen zal er opnieuw een inspectie plaatsvinden.