• Uw gegevens

 • * Verplicht
Actueel

Arbeidsrisico’s in kaart brengen: het belang van een RI&E

Veiligheid op de werkvloer is van essentieel belang, vooral in sectoren waar risico’s en gevaren dagelijks aanwezig zijn, zoals bij garagebedrijven en schadeherstel. Het hebben van een goed doordacht arbobeleid en een grondige ‘risico-inventarisatie en evaluatie’ (RI&E) is niet alleen verplicht, maar ook cruciaal voor het beschermen van werknemers en het waarborgen van een gezonde werkomgeving.

Arbeidsrisico’s in kaart brengen: het belang van een RI&E

Veiligheid op de werkvloer is van essentieel belang, vooral in sectoren waar risico’s en gevaren dagelijks aanwezig zijn, zoals bij garagebedrijven en schadeherstel. Het hebben van een goed doordacht arbobeleid en een grondige ‘risico-inventarisatie en evaluatie’ (RI&E) is niet alleen verplicht, maar ook cruciaal voor het beschermen van werknemers en het waarborgen van een gezonde werkomgeving.

Waarom is de RI&E verplicht en belangrijk?

De overheid stelt strenge eisen aan arbeidsomstandigheden om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. In Nederland is het hebben van een arbobeleid en een RI&E dan ook wettelijk verplicht voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Dit geldt ook voor autoschade- en garagebedrijven, waar werknemers dagelijks worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke situaties, zoals het werken met zware apparatuur, chemicaliën, en voertuigen op hoogte.

Een arbobeleid omvat alle maatregelen en procedures die een werkgever neemt om de arbeidsomstandigheden veilig en gezond te houden. Dit beleid moet regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan de veranderende omstandigheden binnen het bedrijf. Hier komt de RI&E om de hoek kijken.

De RI&E is een gestructureerde inventarisatie van alle risico’s die binnen het bedrijf aanwezig zijn, zowel op het gebied van veiligheid als gezondheid. Door de RI&E uit te voeren, krijg je inzicht in de mogelijke gevaren en kun je gerichte maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren of uit de weg te ruimen. Zo draagt een goed uitgevoerde RI&E bij aan het voorkomen van ongevallen, gezondheidsklachten en verzuim onder je werknemers.

RI&E via TECH360

Het opstellen van een gedegen arbobeleid en het uitvoeren van een grondige RI&E kunnen complexe processen zijn, vooral als je niet bekend bent met de wettelijke eisen en richtlijnen binnen de Automotive branche. Daarom raden wij aan om hiervoor een ervaren partner in te schakelen met kennis binnen de branche. Met TECH360 kun je via onze partner Arbo-com een RI&E binnen je bedrijf laten afnemen en je hierbij laten adviseren en ondersteunen.

Een RI&E via TECH360 levert de volgende voordelen op:

 1. We begrijpen de specifieke risico’s binnen de branche en uitdagingen in je bedrijf en kunnen je helpen bij het nemen van de juiste preventieve maatregelen.
 2. RI&E-uitvoering: we voeren een grondige inventarisatie uit van alle risico’s in je organisatie en stellen een gedetailleerd rapport op met concrete aanbevelingen.
 3. Branche specifieke blootstellingsmetingen voor gevaarlijke stoffen.
 4. Simulatie van een ontruimingsoefening om te zorgen dat jij en je medewerkers precies weten hoe een ontruiming op jullie locatie moet worden uitgevoerd.
 5. Begeleiding bij implementatie: we ondersteunen je bij het implementeren van de aanbevelingen in de RI&E, zodat je bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en jouw werkomgeving veiliger wordt.

Benieuwd naar de trajectvormen die TECH360 aanbiedt of wil je direct een RI&E traject voor jouw garagebedrijf aanvragen? Klik dan op onderstaande link.

Meer informatie & aanvragenplay_arrow

BHV

Naast het opstellen van een solide arbobeleid en het uitvoeren van een uitgebreide RI&E, is het geven van een BHV (Bedrijfshulpverlening) training een onmisbaar onderdeel voor autoschade- en garagebedrijven. BHV- training speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers en klanten in geval van noodsituaties. Arbo-com stemt als enige BHV-opleider in Nederland trainingen af op werkomstandigheden in de werkplaats en met aandacht voor nieuwe technieken als het werken aan elektrische en waterstof-voertuigen.

De BHV-training omvat een breed scala aan vaardigheden, waaronder eerste hulpverlenen, brandbestrijding, evacuatieprocedures en communicatie tijdens noodsituaties. Door werknemers deze training te bieden, vergroot je niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van klanten, leveranciers en andere aanwezigen binnen het bedrijf.

Meer informatie & aanvragenplay_arrow

Invoering beveiligingscertificaat SERMI uitgesteld: wat moet je (niet) doen?

De invoering van het SERMI-certificaat wordt in de hele Europese Unie uitgesteld. Er zijn nog te weinig keuringsinstanties die ervoor kunnen zorgen dat elk autobedrijf op tijd over het certificaat beschikt. Je moet namelijk aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het SERMI-certificaat. Door SERMI aangewezen keuringsinstanties zien erop toe dat jouw bedrijf voldoet en dat ook tijdens de geldigheidsduur van het certificaat blijft doen. In dit artikel lees je welke voorwaarden er gesteld worden en welke stappen je moet doorlopen om een certificaat aan te vragen. 

Elke twee maanden nieuwe landen

Het voorlopige uitstel betekent niet dat de invoering van het certificaat in zijn geheel wordt opgeschoven. In plaats daarvan wordt gekozen voor een gefaseerde uitrol. Op 1 oktober 2023 gaan Zweedse autobedrijven als eerste met SERMI aan de slag, daarna volgen elke twee maanden nieuwe landen. De startmomenten zijn als volgt: 

1 oktober 2023       |    Zweden
1 december 2024   |    Volgt
1 februari 2024       |    Volgt
1 april 2024              |    Volgt
1 juni 2024               |    Volgt
1 augustus 2024    |    Volgt

SERMI zal dit schema elke twee maanden updaten. 

KIWA en DEKRA partner

Wanneer Nederlandse bedrijven aan de beurt zijn is dus nog niet bekend, ook weten we nog niet welke keuringsinstanties straks SERMI-certificaten mogen uitgeven. Wel laten de bekende instanties KIWA en DEKRA op hun websites weten dat ze certificeringspartner willen worden. 

Wat moet je doen?

Op termijn zal SERMI in alle EU-landen de toegang tot beveiligingsinformatie en -software van autofabrikanten regelen. Tot die tijd blijft deze informatie beschikbaar op de manier die je gewend bent: direct via de fabrikantenwebsites. Hoewel het uitstel van SERMI wat extra tijd geeft is het aan te raden om je op de aanvraag van een certificaat voor te bereiden. Zet dus alvast eens op een rijtje of jouw bedrijf al aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Op de website van SERMI zal bekend gemaakt worden wanneer Nederlandse autobedrijven aan de beurt zijn. Als dat is bepaald wordt ook bekend bij welke keuringsinstanties je het certificaat kan aanvragen. 

SERMI

Voer jij werkzaamheden uit aan anti-diefstal elementen van voertuigen? Denk aan sleutels, contact of deursloten, dan moet je vanaf 1 augustus 2023, om toegang te krijgen tot fabrieksinformatie en software, in het bezit zijn van een SERMI-certificaat. We leggen je graag uit wat SERMI is, hoe je je certificeert en waarom SERMI goed nieuws is voor jouw autobedrijf.

Wat is SERMI?

SERMI is een certificaat dat onafhankelijke auto-, schadeherstel en camperbedrijven nodig hebben om na 1 augustus 2023 te mogen sleutelen/programmeren aan alle onderdelen die te maken hebben met diefstalpreventie. Denk aan sleutels, contact- en deursloten, maar ook de ECU.

Het SERMI-certificaat bundelt en vervangt alle bestaande certificaten per auto- of campermerk. Na 1 augustus kun je dus geen merkspecifieke antidiefstalcertificaten aanvragen of verlengen.

Het SERMI-certificaat is vernoemd naar het Europese samenwerkingsverband van fabrikanten en onafhankelijke autobedrijven: het Forum for Acces to Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information (SERMI).

Wat gaat er veranderen?

Voor elk merk moet je nu aparte antidiefstalcertificaten aanvragen bij de fabrikant/importeur. Dat is nodig omdat elke fabrikant zijn eigen eisen stelt aan het bedrijf en autotechnici. Al die losse aanvragen vragen veel van je tijd zijn bovendien kostbaar. De Europese Unie heeft fabrikanten en onafhankelijke autobedrijven daarom gevraagd om de losse certificeringen te vervangen door één antidiefstalcertificaat. En dat is goed nieuws voor het autobedrijf!

Wat heb ik aan SERMI?

Door SERMI komt er op de korte termijn extra werk op je af, maar deze nieuwe manier van certificeren biedt je op de lange termijn voordelen:

 • Tijdwinst: je hebt geen aparte toegang meer nodig per merk. Het SERMI-certificaat vervangt alle merkspecifieke certificaten die je voorheen apart moest aanvragen.
 • Ontzorging: de looptijd van het SERMI-certificaat is 5 jaar. Dus als je eenmaal uw certificaat in je bezit hebt, hoeft je vijf jaar lang geen actie meer te ondernemen.
 • Onafhankelijkheid: je bent niet meer afhankelijk van de fabrikant. De doorlooptijd van de SERMI-certificering is doorgaans korter dan de toegangsprocedures bij de fabrikant.
 • Goedkoper: je hoeft nog maar een certificaat aan te vragen in plaats van meerdere en dat scheelt je tijd en geld.

Voor het aanvragen van een certificaat dat toegang geeft tot anti-diefstalelementen in auto’s en campers moet elk onafhankelijke autobedrijf nu nog aan bij de fabrikant. Dit is vanaf 1 augustus 2023 niet meer mogelijk. Dan onderzoekt een certificeringsbedrijf (Conformiteits Beoordelende Instantie, CBI) of je papieren als bedrijf in orde zijn.

Hoe kom ik aan een SERMI-certificaat?

Je vraagt je SERMI-certificaat aan bij een certificeringsinstantie zoals KIWA, Dekra of Aboma. Op dit moment is nog niet bekend welke certificeringsbedrijven SERMI-certificaten gaan uitgeven. je kunt uw aanvraag wel alvast voorbereiden door te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden:

 • Je bent aantoonbaar werkzaam in de automotive. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen met Je KvK-inschrijving.
 • Je bent in het bezit van een Verklaring van Goedgedrag (VOG)
 • Je hebt een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Je hebt getrainde medewerkers in dienst. Opleidingsniveau: autotechnicus niveau 2 of twee jaar aantoonbare ervaring als automonteur.
 • Je maakt geen reclame voor of verkoopt activiteiten die de emissie van voertuigen aanpassen (incl. motortuning).

Let op: Het certificaat is persoonlijk, dus ook je medewerker moet op persoonlijke titel het certificaat aanvragen. De goedkeuring van je medewerker is gekoppeld aan de goedkeuring van je bedrijf, dus als je geen SERMI-certificaat hebt, kan je medewerker deze ook niet aanvragen!

Binnenkort wordt bekendgemaakt bij welke CBI je kunt certificeren en wat de kosten zijn. Natuurlijk houdt TECH360 je op de hoogte van ontwikkelingen rondom SERMI. Wil je meer weten? Kijk dan op: https://www.vehiclesermi.eu/

TECH360, het Automotive expertise systeem van Alliance Automotive Group Benelux heeft haar 500e deelnemer mogen verwelkomen. Autobedrijf HTS Goirle, oftewel Hultermans Technische Service, is de nieuwste aanwinst en is verblijd met een voetbaltafel. Vanaf de start in 2017 is er jaarlijks een stabiele groei van nieuwe deelnemers gerealiseerd. Deze autobedrijven krijgen met TECH360 technische ondersteuning en trainingen om zich te blijven ontwikkelen. Jaarlijks worden er inmiddels al meer dan 1200 autotechnici getraind.

Eric Hultermans, eigenaar van autobedrijf HTS zegt: “Wij zijn erg blij met de kennis en ervaring van TECH360, waar wij altijd op kunnen terugvallen. Tijdens diagnoses is er altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van technische ondersteuning van de Vraagbaak medewerkers en daarnaast worden onze monteurs jaarlijks getraind op de TECH360 trainingslocaties. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iets wat in mijn ogen noodzakelijk is gezien de snelheid waarmee de autotechniek innoveert”.

De behoefte aan technisch ondersteunen, Pass Thru oplossingen en het trainen van monteurs neemt bij garagebedrijven sterk toe. TECH360 biedt twee standaard praktijktrainingen per jaar aan waarin veel voorkomende problematiek centraal staat. Een optimale samenwerking tussen de TECH360 medewerkers en de autotechnici van het garagebedrijf is waar het om draait tijdens deze trainingen. In de praktijk op de werkvloer wordt namelijk verreweg het meest geleerd door het gewoon te doen. De meeste monteurs willen ook niet de hele dag in de schoolbanken plaats nemen. In de praktijk ondersteuning bieden, fungeren als vraagbaak, kennis delen en feedback geven zijn de speerpunten van TECH360. Jaarlijks worden de trainingen aan meer dan 1200 autotechnici aangeboden en hopen wij een rendementsverbetering voor de garage te realiseren en meer werkplezier bij de monteur te creëren.

Naast de standaard praktijktrainingen is er via TECH360 voor garagebedrijven ook een mogelijkheid tot specialisatie. Hier biedt TECH360 Pro-trainingen voor aan. Deze trainingen zijn optioneel en bieden meer verdieping en specialisatie. Hiermee kunnen monteurs zich specialiseren in bijvoorbeeld ADAS-, -airco of remsystemen, maar ook in EV en Hybride voertuigen. Voor dit laatste is onlangs ook het EV-concept NexDrive gelanceerd.

 

We mogen weer! Op 7 & 8 oktober organiseert AMT samen met GMTO en TAC Academy: de AMT Diagnose Challenge. Niet online, maar ‘gewoon’ bij TAC Academy in Waalwijk. TECH360 is partner van het event en verzorgt één van de technische workshops.

Wat is AMT Diagnose Challenge?

Een praktische trainingsdag met veel techniek, waar diagnose stellen centraal staat. In acht workshops van hoge kwaliteit worden autotechnici in kleine groepen getraind door diagnosespecialisten om sneller storingen op te lossen en om hun kennis over diagnose stellen te verbeteren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De workshops zijn divers en praktijkgericht. Je kan met wat je geleerd hebt, de volgende dag aan de slag in de werkplaats! Onderwerpen die aan bod komen zijn: Diagnose stellen met de scope, ADAS, storingen aan het aircosysteem, elektronicarevisie, werken aan hybride systemen, Pass-thru, meten op de vermogensbank en OEM-level diagnose stellen.

Ben je erbij?

Als partner van het event nodigen wij jou (en je collega’s) van harte uit om erbij te zijn. Als je je aanmeldt met onze partnercode betaal je slechts € 350,- in plaats van € 395,-.  Via onderstaande link kun je je aanmelden. Gebruik bij het aanmelden de volgende kortingscode: 21DC_TECH.

We zien je graag op 7 & 8 oktober!

Aanmelden met partnercodeplay_arrow

OE data; onmisbaar voor de hele branche

TECH360 is dit jaar partner van ‘Auto’s de Baas’.  Dit is een gezamenlijk initiatief van een groep Automotive organisaties die het belangrijk vinden dat garagebedrijven toekomstbestendig blijven op het gebied van OE-data. Gezamenlijk zien we dat  toegang tot de juiste training, apparatuur en ondersteuning steeds belangrijker worden om aan moderne auto’s te kunnen werken. Garagebedrijven die geen toegang hebben tot originele fabrikant-data, worden steeds afhankelijker van anderen. Dat gaat ten koste van hun toegevoegde waarde richting de klant. En ook van hun winstgevendheid en kansen om te overleven in een steeds complexer speelveld. Daarom is het nodig dat garages goede keuzes maken en met OE-data aan de slag gaan, zodat ze onafhankelijk kunnen blijven en zelf goed onderhoud en reparaties uit kunnen blijven voeren.

Enorme voordelen vaak nog onbekend
We zien dat de drempel om met OE-data te starten voor veel garagebedrijven nog hoog is. Er kan al heel veel, maar veel garagehouders kennen de voordelen niet en zien misschien op tegen het onbekende. Dat is helemaal niet nodig. In tegenstelling tot de deelnemers van TECH360, gaan er nog veel universele garagisten niet aan de slag met deze belangrijke ontwikkelingen.

De autobranche verenigd
Daarom nemen BOVAGRAI-Aftermarket, TECH360 en een aantal andere partners het initiatief om daar samen wat aan te doen. Met Auto’s de Baas informeren we garagehouders en autotechnici gezamenlijk over wat OE-data te bieden heeft en welke keuzes garagebedrijven hierin kunnen maken. Ook delen we diverse ervaringen van ondernemers op het gebied van OE-data en organiseren we Team Challenges waarbij jouw garagebedrijf mooie team-prijzen kan winnen!

Meer lezen over Auto’s de Baas? Ga naar www.autosdebaas.nl

Deze zomer heeft TECH360 in Dordrecht een nieuwe trainingslocatie geopend. Hiermee komt de teller op zes te staan. De nieuwe locatie aan de Madame Curiestraat 4 in Dordrecht, is net als de andere bestaande locaties compleet uitgerust en beschikt over alle ruimte en tools om training en opleiding te faciliteren voor het universele autobedrijf.  TECH360 biedt met de ondernemingen die onder Alliance Automotive opereren (Brezan, Staadegaard TC en Dabeko) een uniek Automotive Expertisesysteem voor het garagebedrijf.

Inmiddels heeft TECH360 al 450 bedrijven voorzien van een Pass Thru oplossing en volgen er al ruim 1000 monteurs onze trainingen. Met deze nieuwe grote trainingslocatie in Dordrecht, kunnen we nog meer monteurs trainen. Daarnaast trainen we onze klanten in Apeldoorn, Broek op Langedijk, Eindhoven, Sittard en Tynaarlo. Maar het geven van trainingen is slechts één aspect van TECH360: inmiddels hebben we de grootste technische vraagbaak (helpdesk) van Nederland. Onze klanten kunnen hiermee onbeperkt bellen, mailen of WhatsAppen. In combinatie met diepgaande kennis op het gebied van Pass Thru voor inmiddels 25 automerken, Remote Services en assistentie op locatie faciliteert TECH360 een compleet technisch pakket voor het universele autobedrijf.

Benieuwd naar het trainingsaanbod van TECH360 of de specifieke trainingsagenda van TECH360 Dordrecht? Kijk op TECH360.nl.

In deze moeilijke periode met veel onzekerheden ontstaan er nieuwe uitdagingen in de werkplaats. Waar bezoeken aan andere werkplaatsen voor klussen die niet in eigen werkplaats uitgevoerd kunnen worden vanzelfsprekend was, is dat nu plots niet meer gemakkelijk.

In de afgelopen periode zien wij het aantal aanvragen die bij ons binnen komen groeien. Hierdoor willen we u graag wijzen op de services die wij verlenen met onze TECH360 Remote Services. Juist nu contact met anderen niet meer kan, is het met de TECH360 Remote Services mogelijk om die klussen in eigen werkplaats uit te voeren.

Hoe werkt het?
Het gebruik van TECH360 Remote Services, maakt lastige klussen makkelijk. Een specialist voert op afstand de lastige klussen uit terwijl de werkplaats gewoon door kan. Klussen waarvoor je normaal nog naar de dealer moest, worden nu snel, binnen de eigen muren opgelost. Wist u al dat de volgende werkzaamheden ook uitgevoerd kunnen worden met de TECH360 Remote Services?

 • Component bescherming verwijderen. (Mogelijkheden per merk en voertuig verschillend)
 • Additief systeem na vulling resetten en inleren

De volgende services worden het meest aangevraagd via TECH360 Remote Services:

 • Service Reset uitvoeren
 • Trekhaken aanmelden
 • Sleutel inleren (Mogelijkheden per merk en voertuig verschillend)
 • Variantcodering uitvoeren
 • Diagnose op afstand

In onze online omgeving is het mogelijk om de uitgevoerde werkzaamheden in te zien. Met uw eigen opgegeven referentie, chassisnummer en de gemaakte kosten.

Interesse in TECH360 Remote Services?
Vraag TECH360 aan voor jouw garage! Ben je al TECH360 deelnemer maar heb je de TECH360 Remote Services nog niet in huis? Deze is gemakkelijk te bestellen via jouw grossier met artikelnummer: TECH003.  Het enige wat je zelf nog moet regelen, of wellicht al in huis hebt, is een Android tablet (of telefoon) met een mini USB aansluiting.

De komende week zal TECH360 alle trainingen annuleren die op de agenda staan. Alle ingeschreven deelnemers zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld door onze planningsafdeling. Voor de overige trainingen zullen wij van week tot week bekijken of wij deze door kunnen laten gaan. Geannuleerde trainingen kunnen in een latere periode worden ingehaald op een door u gekozen moment.

Vragen? Neem contact op met onze klantenservice via: 085 22 21 094.

Wij hebben begrepen dat de Nederlandse VAG importeur Pon aangeeft dat er door een wijziging bij de fabriek het op dit moment niet mogelijk is om Geko en SecureID’s aan te vragen.
Dit zou komen door een nieuwe interpretatie en toepassing van de AVG bij de fabriek. Hierdoor zou de aanvraag van Pass Thru accounts vertraging oplopen.

Inmiddels zou PON via diverse kanalen beklag hebben gedaan bij de fabriek en hopen daarmee de druk op te voeren.
Wij van TECH360 volgen deze ontwikkelingen op de voet en proberen ook druk uit te oefenen.

Alle bestaande Pass Thru VAG accounts blijven gewoon actief.
Heb je een VAG account aangevraagd, dan kan deze ontwikkeling voor vertraging zorgen.
Inmiddels heeft PON laten weten dat het al wel weer mogelijk is om geblokkeerde SecurID’s bij de fabriek te laten resetten.

Nogmaals, wij vanuit TECH360 zullen er alles aan doen om dit proces proberen te versnellen.

Voor vragen kun je contact opnemen met onze accountmanager Lesley Kraak via: 06- 12030086 of [email protected].